نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالای در قیروکارزین + تصاویر۱ آذر ۱۳۹۴