کد مطلب 6120- ۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۳:۲۸


بافت پوشش گرم برای مدافعان حرم در قیروکارزین

مردم قیروکارزین دو هزار شال و کلاه به مدافعان حرم هدیه کردند.

به گزارش پرگون صد نفر از مردم شهر مبارک آباد شهرستان قیر و کارزین، برای کمک به مدافعان حرم، بافتنی کردند.
این افراد دو هزار شال و کلاه بافتنه و به مدافعان حرم هدیه کردند.

 


کلیه حقوق این وب سایت برای سفیر سیستم محفوظ می باشد.