کد مطلب 5999- ۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۲:۲۱:۱۳


داوطلبین شورای شهر و روستا بخوانند؛ نحوه فعالیت و زمان تبلیغات کاندیداها در دوره پنجم انتخابات

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شیراز گفت:زمان تبلیغات این دوره حسب ماده 90 قانون و ماده 62 آیین نامه انتخابات طبق برنامه زمانبندی از تاریخ 96/02/21 لغایت 96/02/27 به مدت 7 روز می باشد.

به گزارش پرگون؛ به نقل از شیرازه، جورکش مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شیراز در خصوص نحوه فعالیت و زمان تبلیغات داوطلبین انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا گفت: زمان تبلیغات این دوره حسب ماده 90 قانون و ماده 62 آیین نامه  انتخابات طبق برنامه زمانبندی از تاریخ 96/02/21 لغایت 96/02/27  به مدت 7 روز می باشد و یک روز  قبل از  روز رای گیری  یعنی 8 صبح روز 28 اردیبهشت ماه تبلیغات ممنوع می باشد

وی اضافه کرد: استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان اعم از كاغذي، پارچه اي، مقوايي، فلزي و يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر70 ×100 سانتي متر ممنوع است. محل نصب نیز در قانون پیش بینی شده است  و در صورت عدم رعایت موضوع ستاد انتخابات با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری نسبت به جمع آوری آنها اقدام خواهد نمود و و لازم است داوطلبین به اینگونه موارد جهت پاکیزگی محیط شهری و جلوگیری از تخلف انتخاباتی توجه ویژه نمایند.

جورکش تصریح کرد: لازمست داوطلبین محترم نسبت به مطالعه فصل پنجم آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و بخش مصوب 1381/4/16 هيأت وزيران اقدام تا از هزینه ها و جلوگیری از تخلفات تبلیغاتی از هم اکنون آگاهی یابند.

به گزارش شیرازه، ستاد تبليغات انتخاباتي، مركزي است كه فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان مندرج در مواد فصل پنجم اين آيين نامه در آن ساماندهي و انجام پذيرد. هر داوطلب تنها مي تواند يك ستاد مرکزی تبليغاتي داير نمايد. در کلان شهر شیراز با توجه به وجود  11 منطقه شهرداری داوطلبین می توانند نسبت به استقرار 11 دفتر اقدام و آدرس دقیق و مشخصات مسئول دفتر تبلیغات و تلفن مربوطه را به ستاد انتخابات فرمانداری شیراز قبل از هرگونه اقدام اعلام نمایند.

آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي  شهر و روستا و بخش

مصوب 1381/4/16 هيأت وزيران 

فصل پنجم – تبليغات

ماده 62- مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي براي كليه نامزدها يكسان است و (8) روز قبل از روز اخذرأي آغاز مي گردد و تا (24) ساعت قبل از روز اخذرأي ادامه خواهد داشت.

ماده 63 (اصلاحي 1385/6/15) - در فعاليتهاي تبليغاتي انتخاباتي، انجام امور ذيل ممنوع است و مرتكبين تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.

1- نوشتن و يا اظهار مطالب خلاف واقع.

2-ديوار نويسي، راه اندازي كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار خارج از محل سخنراني و يا ستاد تبليغاتي انتخاباتي.

3- اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها با ذكر عنوان و مسئوليت آنان.

4- استفاده از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد.  

5- فعاليت انتخاباتي كارمندان در ساعات اداري .  

6- استفاده از وسايل و امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركت ها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي ( به هر ميزان ) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مذكور.

7- فعاليت تبليغاتي مجريان و ناظران انتخابات براي نامزدهاي انتخاباتي در قلمرو مسئوليت خود.

8- الصاق هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها بر روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستانها، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و تابلوهاي منصوبه در معابر عمومي توسط بخش دولتي و وابسته به دولت و همچنين تأسيسات عمومي و دولتي و صندوقهاي پست، باجه هاي تلفن، پستهاي برق و تلفن، تابلوها و املاك بخش خصوصي (مگر با رضايت مالكان يا متصرفان) و هرگونه تابلوي راهنما، مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفان را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مينمايند. بخشداري ها موظف اند با استفاده از امكانات محلي نسبت به امحاي چنين اوراقي اقدام نمايند.

9- تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حيثيت آنان.

10- پاره يا معدوم نمودن عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي در مدت و زمان قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا نصب شده باشد.  

11- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي تحت عنوان داوطلبي خارج از مهلت قانوني تبليغات.

تبصره 1- درجات تحصيلي و سوابق خدمات و فعاليتهاي مورد ادعا در آثار تبليغاتي بايد مستند به مداركي باشد كه در صورت نياز هيأت اجرايي ، ارايه آنها امكان پذير باشد.

تبصره 2- استفاده از امكانات تبليغي مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند ولي با رعايت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقيقي و حقوقي براي آنها كارهاي تبليغاتي انجام ميدهند ( مثل نشريات وابسته به دولت )، در تبليغات انتخاباتي بلامانع است.

تبصره 3 (الحاقي 1385/6/15) - استفاده از اماكن دولتي و عمومي مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذي صلاح و پرداخت هزينه برابر براي تمامي نامزدها و طرفداران آنان بلامانع است .

تبصره 4 (الحاقي 1385/6/15) - بخشداريها مي توانند با استفاده از امكانات محلي، محلهاي مناسبي اعم از ثابت يا سيار براي الصاق يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند و در صورت لزوم هزينه لازم را از آنان اخذ كنند.

تبصره 5 (الحاقي 1385/6/15) - استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان اعم از كاغذي ، پارچه اي ، مقوايي ، فلزي و يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر70 ×100  سانتي متر ممنوع است .

تبصره 6  (الحاقي 1385/6/15) - شركت پست در چارچوب اساسنامه خود فقط مي تواند در امر توزيع آثار تبليغاتي نامزدها اقدام نمايد .

ماده 64 (اصلاحي 1385/6/15) - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج نمايند و يا مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد، در اين صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشريه مزبور بدهند و آن نشريه طبق قانون مطبوعات مكلف به چاپ فوري آن در مهلت مجاز تبليغات مي باشد.

تبصره  (الحاقي 1385/6/15) - مطبوعات و نشريات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مكلفند به نحوي اقدام نمايند كه فرصت پاسخگويي براي نامزد در مهلت مجاز تبليغاتي فراهم باشد.

ماده 65- انتشار اعلام نظر شخصيتها (بدون ذكر عنوان مسئوليت آنان)، مجامع، احزاب و گروههاي مجاز، در تأييد نامزد انتخاباتي بايد مستند به مدرك كتبي و امضا شده مربوط به تأييد و حمايت باشد و در صورت درخواست هيأت اجرايي، نامزد انتخاباتي مكلف به ارايه اين مستندات و مدارك باشد.

ماده 66- همزمان با آغاز كار ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها، نشاني و محل ستاد و نام مسئول آن كتباً و با امضاي نامزد انتخاباتي مربوط ، به آگاهي هيأت اجرايي حوزه انتخابيه برسد.

تبصره (الحاقي 1385/6/15) -ستاد تبليغات انتخاباتي، مركزي است كه فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان مندرج در مواد فصل پنجم اين آيين نامه در آن ساماندهي و انجام پذيرد. هر داوطلب تنها مي تواند يك ستاد تبليغاتي داير نمايد.

ماده 67- هرگونه عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي وجود دارد بايد قبل از اخذرأي ، توسط اعضاي شعبه امحا شود.

 


کلیه حقوق این وب سایت برای سفیر سیستم محفوظ می باشد.