کد مطلب 5178- ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۹:۲۰


یادداشت/

ملزومات وحدت حداکثری اصولگرایان/ انصراف برای وحدت، اجبار است یا تکلیف؟

قومیت گرایی و دامن زدن به این موضوع، غرور و اعتماد به نفس کاذب، جوزدگی و منفعت طلبی از جمله مواردی است که سخت به وحدت ضرر می زند.

به گزارش پرگون به نقل از شیرازه، زمستان این روزهای شیراز چندان تناسبی با حال و هوای این فصل ندارد و برعکس همراهی عجیبی با بازار سیاست دارد. تنور انتخابات گرم است و کسی چندان سرمایی را احساس نمی کند.

از همین رو، جریان های سیاسی سخت در تلاشند تا لیست های خود را نهایی کنند و با بسیح همه امکانات و ظرفیت های اجتماعی در ماراتن انتخابات پیروز شوند. فهرست هایی که حالا بر اعضای آن، تهیه کنندگانش نیز اهمیت زیادی دارند، چرا که عملکرد برخی لیست های انتخاباتی در طول سال های گذشته آن قدر با اهداف اولیه خود فاصله گرفت که مردم دیگر، به راحتی به لیست های پرزرق و برق و با هیاهو اعتماد نمی کنند و برای آن ها مهم است که بدانند پدرخوانده های لیست های انتخاباتی چه کسی هستند؟ با چه اهدافی این لیست تهیه می شود؟ معیارها و شاخص ها برای فهرستی که پیش روی مردم قرار می گیرد چیست؟
 
حالا که سران جریان های سیاسی به این واقعیت پی برده اند، در ارائه لیست شتاب نمی کنند و سعیشان بر آن است، با جمع کردن تمام ظزفیت های سیاسی خود، فهرستی ارائه کنند، که اولا رضایت همه گروه های همسو را جذب کنند و ثانیا، بدنه اجتماعی آن ها، بتواند خود را در این لیست مجسم کند.

جریان اصولگرایی در کشور، پس از تجربه ناموفق انتخابات سال 92، این بار، با تدارک سازوکاری مشخص و موثر، در حال رسیدن به وحدت حداکثری هستند تا در همه استان ها  شهرستان ها از لیستی واحد حمایت شود.

واضح است که وحدت حداکثری تنها روی کاغذ نیست و لوازمی دارد. جدا از این که فهرست تهیه شده باید مورد قبول جریان ارزشی و انقلابی باشد، بایستی نفرات لیست، حرمت وحدت را نگه دارند و خارج از خطوط قرمز و چهارجوب و شاخصه های تعیین شده حرکت نکنند چرا که حرمت امامزاده را باید متولی نگه دارد.
 
موضوع مهم دیگر در حفظ و حراست از وحدت جریان اصولگرا که با توجه به اقتضائات زمان، به یک ضرورت تبدیل شده، انصراف داوطلبانی است که با احساس تکلیف مومنانه و قصد خدمت به انتخابات ورود کرده بودند و حالا در لیست مورد توافق همه گروه های منتسب به جریان اصولگرایی نیستند. چرا که گفتمان انقلاب اسلامی ایجاب می کند، باعث شکست آرا و سردرگی مردم نشوند و با در اختیار گذاشتن توان، امکانات و ظرفیت های اجتماعی خود، در جهت کمک به نماینده اصلح و در تراز انقلاب اسلامی، دین خود را در جهت تقویت جبهه انقلاب اسلامی ادا نمایند.
 
قطعا در این مسیر موانعی وجود دارد که کاندیداهای منتسب به جریان اصولگرایی اگر قصد کمک به تشکل مجلسی مومن و انقلابی دارند، باید از آن به شدت پرهیز کنند. قومیت گرایی و دامن زدن به این موضوع، غرور و اعتماد به نفس کاذب، جوزدگی و منفعت طلبی از جمله مواردی است که سخت به وحدت ضرر می زند و باعث حذف جریان ارزشی و انقلابی از صحنه رقابت خواهد شد و شاید دیگر  بدین زودی فرصت جبران بدست نیاید.

 


کلیه حقوق این وب سایت برای سفیر سیستم محفوظ می باشد.